Huixian Earthquake Engineering Foundation

 
Home Page
Introduction about the Foundation
Organizations
MOU

Current Board of the Huixian Earthquake Engineering Foundation
 

Honorary President:SONG, Ruixiang 

Honorary Members

LIU,Yuchen

YU, Shayan 

CHEN, Houqun

HU, Yuxian 

HUANG, Wei

LIAO, Zhenpeng 

LIN, Gao

WANG, Guangyuan

XIE, Lili

ZHENG, Zhemin 

ZHOU, Fulin

OU,Jinping

REN,Nanqi

XIONG,Jianguo

WANG,Qianxin

WU,Yikang

Sheldon Cherry

DONG, Weimin

LEE, George C.

LIU, Shi-Chi

SPENCER, Billie Jr.

WANG, Zifa

IWAN, Wilfred D.

ANDERSON, William

FILIATRAULT, Andre

 

 

 

President:  Qi Xiaozhai

Vice President: Sun Baitao  Tao Xiaxin  Zhang Mengping

Secretary General: Zhang Mengping

Directors:

QI, Xiaozhai

SUN,Baitao 

 TAO,Xiaxin 

ZHANG,Mengping 

YU,Lihe

WANG,Lanmin

WANG,Yayong

LIU, Sijiu 

LIU, Jingbo

DU, Xiuli

LI, Shanyou 

LI,Xiaojun

 LI,Hongnan

LI,Hui

YANG,Xueshan

ZHANG,Minzheng

CHEN,Guoxing

 JIN, Xing 

ZHENG,Jilie

MENG,Shangjiu

HU,Chunfeng

YUAN,Yifan 

 HUANG,Haohua

Cui,Jie

BO, Jingshan

Secretariat Dai Junwu  Wang Haibo

Supervisor:    Wang Chunsheng    Xie Yun

 

 

 
Copyright www.iem.ac.cn All Rights Reserved